Byggnads Öst

Fackligt förtroendevald

Som fackligt förtroendevald (FFV) är du arbetskamraternas röst och håller samman medlemmarna. Du är informatörsmottagare och kontaktperson till företaget.

Grund

Påfarten (1 dag)

FFV-utbildning

4 dagar i en följd (2+2)

  • Steg 1
    Medlemskap, kollektivavtal och arbetsmarknad (2 dagar)
  • Steg 2
    Påverka på arbetsplatsen. Lagstiftning och praktisk tillämpning av uppdraget (2 dagar)

Ledighet och ersättning

Utbildningstiden berättigar till ledighet med betalning enligt Förtroendemannalagens §6 och 7. Ersättning för din förlorade arbetsinkomst för utbildningen och restid under ordinarie arbetstid ska därför betalas av din arbetsgivare, enligt reglerna i Förtroendemannaöverenskommelsen. För att få rätt till reskostnadsersättning krävs en överenskommelse med din arbetsgivare innan kursen påbörjas.

Ledighetsansökan

Är du intresserad av att bli fackligt förtroendevald? Anmäl ditt intresse genom att följa länken nedan

Intresseanmälan fackligt förtroendeuppdrag

Anmälan

Nedan anmäler du dig eller anmäler förhinder till den kurs du blivit kallad. Kallelsen kommer via sms, så håll dina uppgifter aktuella på Mina sidor. Kom ihåg att begära ledigt från din arbetsgivare i så god tid som möjligt.

Förtroendevald grund
Anmälan
 
Uppdaterad:
Kategorier: