Kretsstyrelse

Varje region består av ett eller flera verksamhetsområden, som i sin tur betsår av ett antal medlemskretsar. Varje medlem tillhör en medlemskrets och har demokratis rätt att delta och påverka.

Kretsen väljer bland annat ledamöter till regionfullmäktige, nominerar ledamöter till avtalsråd, förbundsfullmäktige och kongress. Kretsen har även möjlighet att motionera och genomföra andra fackliga uppgifter som regionfullmäktige beslutat om. Exempelvis kan de arbeta med att organisera, värva och välkomna nya medlemmar, bedriva informations- och utbildningsverksamhet och lämna rapporter från regionfullmäktige.

För att leda verksamheten i medlemskretsen väljs i regen en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och ledamöter.

Kretsstyrelsekonferens den 2-3 februari 2023 på Marieborgs Folkhögskola i Norrköping

Anmälan (Obligatorisk)
 
Uppdaterad: