Byggnads Öst

Lagbaskonferens

Fortbildning för lagbasar

Syfte och mål med utbildningen

Kursdeltagarna ska efter konferensen få uppdaterad kunskap om nu gällande regelverk och förutsättningarna för det fackliga arbetet på företaget.

Innehåll

  • Förändringar i avtalet
  • Lönemodeller
  • §§38-40
  • Kartläggning arbetsplats

Tidsomfång

1 dag (totalt 8 timmar) fördelat på ett kurstillfälle. Konferenserna genomförs en gång på våren och en gång på hösten.

Målgrupp

Lagbasar

Förkunskaper

Påfarten

Uppdaterad: