Lagbaskonferens

Fortbildning för lagbasar

Syfte och mål med utbildningen

Kursdeltagarna ska efter konferensen få uppdaterad kunskap om nu gällande regelverk och förutsättningarna för det fackliga arbetet på företaget.

Innehåll

  • Förändringar i avtalet
  • Lönemodeller
  • §§38-40
  • Kartläggning arbetsplats

Tidsomfång

1 dag (totalt 8 timmar) fördelat på ett kurstillfälle. Konferenserna genomförs en gång på våren och en gång på hösten.

Målgrupp

Lagbasar

Förkunskaper

Påfarten

Uppdaterad: