Byggnads Öst

MB-träff

Innehåll

Aktuella frågor på företaget samt de uppgifter som ingår i förtroendeuppdraget.

Målgrupp

Samtliga MB-ledamöter i region Öst.

Anmälan till MB-träff 

Nedan anmäler du dig till den MB-träff som passar dig bäst. Just nu finns det inga MB-träffar att anmäla sig till.

Glöm inte att begära ledigt hos din arbetsgivare senast 14 dagar innan träffen. Här hittar du ledighetsansökan för utskrift.

Har du anmält dig och får förhinder, meddela oss det så snart som möjligt genom att mejla till anmalanost@byggnads.se Uppge namn, personnummer/medlemsnummer, MB-Träff och vilket datum du har anmält dig till.

Uppdaterad: