Facklig introduktionsutbildning för MB ledamöter

Syfte och mål

Kursdeltagarna ska efter kursen veta vad deras uppdrag i en MB grupp innebär och hur de praktiskt ska arbeta i företaget.

Innehåll

  • Rollen som MB
  • Uppdragets arbetsuppgifter
  • Rätt till ledighet FML

Tidsomfång

1 dag (totalt 4 timmar)

Målgrupp

MB ledamöter

Förkunskaper

Påfarten

Uppdaterad: