MB Steg 3

Syfte och mål

Kursdeltagaren ska efter kursen ha goda kunskaper om de lagar som är våra främsta verktyg samt ha genomfört mer komplicerade förhandlingsövningar.

Innehåll

  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Förhandling gällande LAS

Tidsomfång

3 dagar (totalt 24 timmar)

Målgrupp

MB-ledamöter

Förkunskaper

Påfarten, Facklig introduktion för MB-ledamöter, MB steg 1, MB steg 2

Uppdaterad: