Skyddsombud År 3 Rehabilitering och Försäkringar

Syfte och mål

Kursdeltagarna ska efter kursen kunna försäkringssystemets grunder och kunna hantera utredningar. De ska också kunna agera vid kränkande särbehandling

Innehåll

  • Försäkringar
  • Arbetsskadeanmälningar
  • Sjukfrånvarokostnader
  • Utredningsmetodik
  • Drogproblematik
  • Kränkande särbehandling och diskriminering

Tidsomfång

2 dagar (totalt 16 timmar)

Målgrupp

Skyddsombud

Förkunskaper

Påfarten, Introduktion för nya skyddsombud, Startkurs (BAM), Prevention 1, Samverkan och förändring, De viktigaste föreskrifterna

Uppdaterad: