Skyddsombud År 4 Prevention 2

Syfte och mål

Kursdeltagarna ska efter kursen kunna praktiskt bedriva förebyggande ergonomiarbete och hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen

Innehåll

  • Ergonomi
  • Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen
  • Belastningsskador
  • Friskvård
  • Hälsoekonomi
  • Livsstilsfrågor

Tidsomfång

1 dag (totalt 8 timmar)

Målgrupp

Skyddsombud

Förkunskaper

Påfarten, Introduktion för nya skyddsombud, Startkurs (BAM), Prevention 1, Samverkan och förändring, De viktigaste föreskrifterna, Rehabilitering och försäkring, Skyddsombudsdag

Uppdaterad: