Skyddsombud Steg 1

Introduktion för nya skyddsombud

Syfte och mål

Att belysa skyddsombudets roll, klargöra att skyddsombudet är en fackligt förtroendevald och vilka utbildningar som krävs. Ge skyddsombudet trygghet i uppdraget, kunskap om ansvarsfördelning och skapa engagemang.

Innehåll

  • Vad gör ett skyddsombud och vem representerar du?
  • Vart vänder jag mig för stöd?
  • Genomgång av vilka utbildningar som krävs för uppdraget
  • Arbetsmiljöavtalet

Tidsomfång

1 dag (8 timmar)

Målgrupp

Skyddsombud

Förkunskaper

Påfarten

Uppdaterad: