MOTIONER TILL KONGRESSEN 2014

Det är nu drygt ett år kvar till förbundets nästa kongress, som kommer att genomföras i Stockholm den 12-15 juni 2014. Det är redan nu dags att skriva motioner till kongressen. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner och därmed vara med och påverka framtiden/utvecklingen av Byggnads och samhället.
Publicerad:

På kretsmötena i september behandlas medlemmarnas motioner.
Mellan den 24 september och den 24 oktober behandlar Regionstyrelsen motionerna.
Den 24 oktober beslutar Regionfullmäktige om motionerna. Därefter skickas de tillstyrkta motionerna vidare till Förbundsstyrelsen som också kommer att behandla och yttra sig över motionerna innan det är dags för kongressen den 12-15 juni 2014.

Vi hoppas få in många förslag och idéer på hur vi ska skapa bättre förutsättningar för Byggnads medlemmar på arbetsmarknaden och i samhället.

Om du behöver hjälp med att skriva motionerna så hör av till Regionskontoret eller gå på ditt kretsmöte i september.

Här finns Motionsmall att användas, se nedan för ämnesområde

Ämnesområdena som kommer att behandlas på kongressen är följande;

A-kassan
Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning
Arbetsmiljö och hälsa
Arbetstidsfrågor
Avtals- och medlemsförsäkringar
Ekonomisk politik
Facklig utbildning
Fackligt arbete i Europa och övriga världen
Förbundsstadgar
Grundorganisationen
IT-frågor
Kommunikation och social media
Lönegaranti
Lönepolitik
Medbestämmande och inflytande
Pension och pensionsålder
Samhälle, byggande och näringspolitik
Semester
Sjuk- och arbetsskadeförsäkringar
Ungdomsverksamhet
Yrkesutbildning

En motion ska mynna ut i en eller flera att-satser (yrkanden).

Uppdaterad: