Kongresspremiär för Joakim

Joakim Högman, ordförande i Skånes Unga Byggare, åker på sin första kongress. Vi tar tempen på honom en vecka innan.

Publicerad:

Årets kongressen blir din första. Hur känns det så här en vecka innan?
- Det ska bli skithäftigt att som medlem få chansen att vara med och påverka Byggnads framtid. Kongressen är medlemmarnas viktigaste demokratiska arena, så det är viktigt att vi använder dessa dagar så bra och långsiktigt som möjligt.

Vilka frågor brinner du extra mycket för?
- Arbetsmiljö och nollvisionen är mina hjärtefrågor. Vi måste ställa mycket högre krav på både arbetsgivare och politiker om vi överhuvudtaget ska nå nollvisionen. Idag är det alldeles för enkelt för företagen att friskriva sig vid olycksfall, trots att de har ansvaret på arbetsplatsen.

Vilka tre frågor tror du kommer att diskuteras mest på kongressen?

  • De föreslagna stadgeändringarna
  • NÄTAs motioner kring ett mer jämlikt förbund
  • Alkoholpolicyn

Vill du kommentera var du står i dessa frågor?
- Jag hoppas Byggnads fortsätter att bygga på ett brett inflytande där även nya röster får höras – och att vi har ett nyktert förhållningssätt till alla frågor som tas upp. Vi får se vad kongressen säger.

Vi återkommer med rapporter från Joakim under kongressdagarna! 

Uppdaterad: