Fem män i varseljackor och hjälmar.

Byggnads Skånes ordförande Jonas Sjöberg möter Veidekkes regionchef Ulf Sterner.

Veidekke har tagit lärdom efter arbetsplatsolycka

2019 var ett mörkt år. I Skåne hade vi 22 allvarliga olyckor på byggarbetsplatser. En av de olyckorna var på en byggarbetsplats i Helsingborg där en byggnadsarbetare fick två ton armeringsjärn över sig. Mannen hade tur och överlevde och är nu, två år senare, tillbaka på heltid.

Publicerad:

Jonas Sjöberg, ordförande för Byggnads Skåne, och Ulf Sterner, regionchef, Region Bygg Syd på Veidekke, möts upp på platsen där olyckan skedde. Idag är bygget nästan klart och på platsen står en ny byggnad. Platschef Niklas Yjord berättar om den där dagen för två år sen då en kollega nästan miste livet. Han förklarar hur det gick till, gestikulerar för att visa hur de stora buntarna med armeringsjärn kom i svängning. Det var flera faktorer som spelade in och orsakade olyckan. Bland annat kom inte rätt anordning trots att den var beställd.

tre män lyssnar på en fjärde.

Platschef Niklas Yjord beskriver olyckan.

Veidekke tog det på största allvar och har infört nya rutiner för att en liknande olycka aldrig ska ske igen. Idag har man Säkra-lyft-rutiner där det bland annat ingår en kontroll av skicket på lyftanordningen men även en kontroll av föraren. Man har dessutom infört en lyftsamordnare när det finns flera representanter från flera verksamheter som är involverade i lyftoperationer. Den personen är ansvarig för planering, organisering och övervakning av lyftoperationerna och fungerar som ett stöd till platschefen.

Personalen har börjat utbildas mer i säkerhetsfrågor så att alla kan se risker innan en olycka sker. Genom en app kan alla anställda snabbt göra en orosanmälan om man ser något som ser riskabelt ut. Ulf Sterner poängterar att inga risker är för små för att anmäla. Han berättar även om de riskanalyser som till exempel lett fram till att alla på Veidekkes byggen idag har ordentliga skyddsglasögon. Man märkte att det var många skador där olika material har studsat eller stänkt i ögonen och införde därför de nya bestämmelserna.

Det är två ord som ofta kommer upp under samtalet - samarbete och kommunikation.

- Vi måste samarbeta. Vi och Byggnads behöver hjälpa varandra eftersom vi jobbar mot samma mål, säger Ulf.

Han poängterar vikten av att man pratar med varandra, rapporterar när något är fel eller inte fungerar och sprider de positiva erfarenheter man gör. Han fortsätter:

- Individer kan göra dåliga omdömen, därför är det viktigt att vi ändrar vårt beteende. Vi behöver lyfta blicken eftersom vi ofta blir hemmablinda.

Två män i hjälmar och varseljackor.

Ulf Sterner, regionchef på Veidekke berättar om de nya säkerhetsrutinerna.

Skyddsombuden Tommy och Bo-Göran berättar att bara några dagar tidigare lyckades man hindra en liknande olycka som den för två år sen tack vare de nya rutinerna och att folk vågade säga stopp när de såg risken. Dom berättar att dom idag har ett nära samarbete med Anders Christensson, HMS ledare (hälsa-arbetsmiljö-säkerhet). Man har en ständig dialog innan, under och efter arbetet. På så sätt blir det lättare att hitta problemområden och förhindra olyckor. En utökad dokumentering gör uppföljningen lättare om en olycka trots allt skulle ske.

Lyftoperationer är ett av de vanligaste arbetena i byggbranschen, och ett stort antal händelser inträffar varje år. Ofta handlar det om mycket allvarliga händelser med både dödsfall och allvarliga skador som resultat. Kompetens, planering och kontroll/uppföljning är därför centrala delar i arbetet.

Texten ovan inleder Veidekkes dokument om lyftoperationer och hur man gör arbetet säkrare. Efter besöket hoppas vi på Byggnads Skåne att fler följer Veidekkes arbete kring att göra byggarbetsplatser till säkra arbetsplatser. Ingen ska behöva skadas eller dö på jobbet.

Uppdaterad:
Kategorier: