Byggnads stämmer företag på 25 miljoner

Byggnads stämmer det polska byggföretaget Muniak Poland i Arbetsdomstolen på över 25 miljoner kronor för brott mot kollektivavtalet. Företaget har under flera års tid brutit mot kollektivavtalets regler om arbetstid, löner och ersättningar.

Publicerad:

Bolaget har haft hundratals anställda och har varit verksamt i Sverige under flera år, både som huvudentreprenör och underentreprenör i främst Skåne och Västsverige. Byggnads kan nu visa hur bolaget under flera års tid beordrat sina anställda att arbeta långa arbetsdagar till löner och villkor långt under det som kollektivavtalet säger.

Under den tiden har man även systematiskt och medvetet förhindrat Byggnads möjlighet att granska villkoren för de anställda, detta genom att försvåra eller till och med vägra lämna ut viktiga kontrolluppgifter.

Byggnads Skånes ordförande, Jonas Sjöberg, blev intervjuad av SVT Skåne där han berättade mer.

Se intervjun på SVT: www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/byggnads-stammer-polskt-bolag-pa-25-miljoner-kronor

Man i varseljacka

Uppdaterad: