Leende man i hjälm sidan om ett citat.

Positivt besked om förslag om höjd milersättning!

I dag kom beskedet vi väntat på. Byggnads medlemmar har länge påpekat att milersättningen är för låg och inte täcker kostnaderna för att köra bil till jobbet. Genom facklig-politisk samverkan har vi kunnat föra våra medlemmars åsikter vidare och nu har regeringen lyssnat.

Förslaget är att höja milersättningen till 25 kr/milen och det är en bit på vägen för våra medlemmar. ”Som byggnadsarbetare har man växlande arbetsplatser och bygger ibland på platser dit kollektivtrafiken inte har börjat gå. Man är helt enkelt beroende av egen bil för att kunna ta sig till jobbet”, förklarar Roland Wiking, avtalsansvarig på Byggnads Skåne.

 

Uppdaterad: