Byggnads Skåne

Rörklubben Nord Väst

Vi vill sätta rörfrågorna högre upp på agendan, därför har vi en rörklubb i nordvästra Skåne.

Detta är ett forum där vi enbart pratar rör/kyl frågor. Vår ambition är att träffas under enklare former cirka fyra gånger per år.

Niclas Svanberg, ordförande i Rörklubben Nord Väst, 0735-45 87 49
nille1934@live.se 

Uppdaterad: