Byggnads Skåne

Rörklubben Syd

Vi vill sätta rörfrågorna högre upp på agendan, därför har vi en rörklubb i södra Skåne.

Detta är ett forum där vi enbart pratar rör/kyl frågor. Vår ambition är att träffas under enklare former cirka fyra gånger per år.

 

Krister Wicander, ordförande i Rörklubben Syd, 0709-132296 krister.wicander@bravida.se

Uppdaterad: