Medlemsavgifter 2022

Din medlemsavgift är samma oberoende av var i landet du är medlem. I tabellen nedan ser du vad medlemsavgiften är för dig i din löneklass. 

Bli medlem

Avgifts-klass Inkomst
kr/tim
Löneintervall (kr/mån) Medlems-avgift  A-kassa Totalt
1 201 - 35 000 - 607 137 744
148 - 200 25 800 - 34 999 544 137 681
134 - 147 23 300 - 25 799 498 137 635
122 - 133 21 200 - 23 299 454 137 591
55 - 121 9 600 - 21 199 272 137 409
0 - 54 0 - 9 599 55 137 192

Avgiftsbefriade: gymnasieelever

De som endast är medlemmar i A-kassan betalar 146 kr/månaden.

Ändrad inkomst
Om du får tillfälligt ändrad inkomst, t ex blir arbetslös, långtidssjukskriven eller börjar studera kan du ha möjlighet till sänkt medlemsavgift. Kontakta din medlemsservice för mer information.

Frågor om medlemsavgiften
Kontakta Medlemsservice 
Tel: 010-601 10 06
E-post: skane@byggnads.se

Betala in medlemsavgiften
Betalning av medlemsavgiften görs till Plusgiro 204712-4 . För att se OCR-numret behöver du logga in på Mina Sidor . Alternativt kan du ange ditt personnummer på inbetalningen.

Uppdaterad: