Byggnads Skåne

Medlemsavgifter 2021

Din medlemsavgift är beroende av var i landet du är medlem. I tabellen nedan ser du vad medlemsavgiften är för dig i din löneklass i Skåne. 

Bli medlem

  Avgiftsbefriade  (gymnasieelever)      
Avgifts-klass Inkomst
kr/tim
Löneintervall (kr/mån) Medlems-avgift  A-kassa Totalt
1 201 - 35 000 - 600 137 737
148 - 200 25 800 - 34 999 538 137 675
134 - 147 23 300 - 25 799 493 137 630
122 - 133 21 200 - 23 299 450 137 587
55 - 121 9 600 - 21 199 269 137 406
0 - 54 0 - 9 599 54 137 191

Ändrad inkomst
Om du får tillfälligt ändrad inkomst, t ex blir arbetslös, långtidssjukskriven eller börjar studera kan du ha möjlighet till sänkt medlemsavgift. Kontakta din medlemsservice för mer information.

Frågor om medlemsavgiften
Kontakta Medlemsservice 
Tel: 010-601 10 06
E-post: skane@byggnads.se

Betala in medlemsavgiften
Betalning av medlemsavgiften görs till Plusgiro 204712-4 . För att se OCR-numret behöver du logga in på Mina Sidor . Alternativt kan du ange ditt personnummer på inbetalningen.

Uppdaterad: