Byggnads Skåne

Krets Skälderviken

Möten 2020

Årsmöte: Onsdagen 27 januari kl 18.30

Mötet genomförs digitalt pga corona. Anmäl dig på www.byggnads.se/skanemoten

Kontakt

Mats Preutz, kretsordförande

Uppdaterad: