Byggnads Skåne

Krets Helsingborg

Möten 2021

Årsmöte: Torsdagen 11 februari kl 17.30, senaste dag för anmälan 26 januari.

Mötet genomförs digitalt pga corona. Anmäl dig på www.byggnads.se/skanemoten

Kontakt

Kim Thomsen, Kretsordförande

Uppdaterad: