Byggnads Skåne

Östra Kretsen

Möten 2021

Årsmöte: Torsdagen 18 februari kl 18.30.

Mötet genomförs digitalt pga corona. Anmäl dig på www.byggnads.se/skanemoten

Kontakt

Jörgen Svensson, kretsordförande

Uppdaterad: