Krets Mitt i Skåne

MÖTEN 2023
Möte: 25 januari kl 17.30

Plats: Folkets Hus, Hörby

Anmälan: www.byggnads.se/skanemoten

Kontakt

Håkan Andersson, kretsordförande

Uppdaterad: