Byggnads Skåne

Krets Mitt i Skåne

Möten 2020

Årsmöte: Tisdagen 23 februari kl 19:00

Mötet genomförs digitalt pga corona. Anmäl dig på www.byggnads.se/skanemoten

Kontakt

Håkan Andersson, kretsordförande

Uppdaterad: