Byggnads Skåne

Krets Lundabygden

Möten 2021

Årsmöte: Torsdagen 18 februari kl 18.00.

Mötet genomförs digitalt pga corona. Anmäl dig på www.byggnads.se/skanemoten

Kontakt

Charlie Håkansson, kretsordförande

Uppdaterad: