Byggnads Skåne

Krets Malmö

Möten 2021

Årsmöte: Tisdagen 19 januari kl 17.30.

Mötet genomförs digitalt pga corona. Anmäl dig på www.byggnads.se/skanemoten

Kontakt

Christian Jönsson, kretsordförande

Uppdaterad: