Ingen ska behöva dö av jobbet!

Förra året dog sju byggnadsarbetare i arbetsplatsolyckor. Hittills i år har också sju personer som avlidit. I Torsby, Värmland, dog i juli en byggnadsarbetare efter ett fall på sju meter från en byggnadsställning. Under året har också minst fyra stora ställningsolyckor inträffat där risken att någon skulle skadas var väldigt stor. Det är ofta den mänskliga faktorn, men utbildning, information och förebyggande riskbedömningar ökar säkerheten.

Publicerad:

Förra året dog sju byggnadsarbetare i arbetsplatsolyckor. Hittills i år har också sju personer som avlidit. I Torsby, Värmland, dog i juli en byggnadsarbetare efter ett fall på sju meter från en byggnadsställning. Under året har också minst fyra stora ställningsolyckor inträffat där risken att någon skulle skadas var väldigt stor. Det är ofta den mänskliga faktorn, men utbildning, information och förebyggande riskbedömningar ökar säkerheten.

Det som skördar flest liv är heller inte olyckorna. Fortfarande dör varje år cirka 130 byggnadsarbetare av mesoteliom - en cancersjukdom som bara asbest förorsakar, detta trots att det nu är 42 år sedan Byggnads tillsammans med Sveriges Byggindustrier kom överens om att inte använda asbest som material och 36 år sedan förbudet mot användning, import och produktion infördes. Damm och kvartsdamm kan förorsaka silikos, eller stendammlunga, som är en obotlig sjukdom, även KOL och cancer.

Arbetsgivaren ska ordna en riskfri arbetsmiljö, så att arbetaren är skyddad mot ämnen som kan leda till livsfarliga sjukdomar och för tidig död. Byggnads skyddsombud gör också ett fantastiskt arbete ute på arbetsplatserna, men tyvärr möter de blandad förståelse vid arbetsmiljöronder.

Enligt arbetsmiljölagen ska det redan i projekteringen göras riskbedömningar och åtgärdsplanering ihop med skyddsombuden (kapitel 6, paragraf 4). För ett bygge är inte vilken arbetsplats som helst. Kranar lyfter tusentals ton varje dag. Det svävar betong, formar och armering över byggnadsarbetarna från första minut. Riskanalyser är avgörande för allas säkerhet.

Men här finns ett stort problem: riskbedömningarna görs allt för sällan och skyddsombuden blir för sällan inkopplade. Exempelvis gjorde Byggnads år 2016 över 1 000 särskilda skyddsronder för att kontrollera om det gjorts riskbedömningar eller åtgärdsplaner för att bekämpa exponeringar mot damm och kvarts. Hela 60 procent av de tillfrågade skyddsombuden hade inte involverats i förarbetet.

När ett bygge fungerar, då finns det ingen bättre arbetsplats. Men när den inte gör det, då är det med våra kroppar och vår hälsa – tyvärr också ibland med våra liv – som insats. Vi måste ställa krav på våra arbetsgivare och på vår arbetsmiljö så att vi får leva våra liv fullt ut – hela livet. Ingen ska behöva dö av jobbet!

Och för detta behövs också ett starkare politiskt ramverk. Inför nästa mandatperiod kräver därför Byggnads:

- att skyddsombudens roll ska stärkas

- att utbildning för både skyddsombud och specialfunktioner som ställningsbyggare ska säkras

- att tryggheten under arbetstid ska stärkas - mer resurser till Arbetsmiljöverket.

På söndag den 9 september är det val. Om vi ska minska arbetsmiljöriskerna behöver vi en regering som lyssnar på våra krav. Läs på vilket parti som står på arbetarnas sida!

Ordförande Morgan Nyberg
Arbetsmiljöansvarig Tomas Sjögren

Uppdaterad: