Byggnads Småland-Blekinge

Frågor och svar angående konflikten med NCC i Byggnads Region Småland-Blekinge

Publicerad:

Varför har arbetsplatsen i Mönsterås strandat lokalt?

Byggavtalet säger att arbetsgivaren senast två månader efter byggstart ska lämna över ett underlag till Byggnads som ska ligga till grund för löneförhandlingen. Fram tills att en prestationslön är tecknad på en enskild arbetsplats gäller central fastslagen utbetalningsnivå.

På arbetsplatsen i Mönsterås, där man utför renovering och ombyggnad, är Byggnads och NCC överens om att tillämpa en liknande överenskommelse som tidigare använts i regionen på NCCs arbetsplatser med vissa justeringar. Det som skiljer Byggnads och NCCs yrkande är hur vida samma utbetalningsnivå ska gälla hela projektet eller om den ska följa den fasta delen i överenskommelsen. Byggnads vill ha samma nivå på utbetalningsnivån genom hela projektet medan NCC yrkar på att utbetalningsnivå ska höjas med kommande avtalshöjningar.

Vidare så har även en förhandling i Sölvesborg ajournerats då vi inte kunde enas om lönemodell. Förhandlingarna återupptas under vecka 14.

Vad är utbetalningsnivå?

Utbetalningsnivån är en preliminär förskottsutbetalning av lön. Utbetalningsnivån har ingen koppling till den slutliga lönen som uppmäts på arbetsplatsen.

Vad är fast del?

Fast del är den delen i en överenskommelse som utges avseende all arbetad tid och som inte påverkas av arbetslagets prestation.
Exempel: Är fast del 187:79:-, är varje yrkesarbetare garanterad 187:79:- som minsta utbetalning vid mätningstillfället. Kommande avtalshöjningar läggs på den fasta delen.

Vad är skillnaden på fast del och utbetalningsnivå?

Fast del påverkar yrkesarbetarens slutliga lön, utbetalningsnivån påverkar inte yrkesarbetaren slutliga lön.

Varför vill Byggnads basera prestationslönen på främst tidsbaserade underlag?

Huvudlöneformen i Byggavtalet är prestationslön. Prestationslön innebär som huvudregel att laget ska få betalt utefter prestation, det vill säga hur väl arbetet planeras och utförs så att arbetet kan utföras effektivare än enligt företagets kalkyl. Prestationslönesystemet handlar om så mycket mer än bara en hög lön. Det handlar framförallt om att laget ska få insyn, inflytande och påverkan över sin egen arbetssituation. Genom att få full insyn i arbetet så kan laget påverka hur arbetet ska utföras. På så sätt får laget också inflytande över sin arbetsmiljö och en stor delaktighet i arbetet. På de arbetsplatser där detta finns så vittnar både arbetstagare och företag om att trivseln och engagemanget på arbetsplatsen ökar tillsammans med en ständigt ökande effektivitet och produktivitetsutveckling.

Att samverka med företaget och produktionsledare enligt Utvecklingsavtalet ger inte bara en effektivare byggprocess utan också högre lönsamhet som tryggar långsiktiga anställningar med goda arbetsvillkor. Byggnads har som utgångspunkt att alla våra medlemmar ska ha en trygg arbetsmiljö, en trivsel på arbetsplatsen och en hög förtjänst. Allt detta kan uppnås om laget får möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Genom att tillämpa vårt Utvecklingsavtal och den möjlighet till påverkan och inflytande som det avtalet ger oss så uppstår allt detta.

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta nils.helmersson@byggnads.se eller 010 - 601 14 82.

Uppdaterad: