Byggnads Småland-Blekinge

Frågor och svar angående konflikten med NCC i Byggnads region Småland-Blekinge

Publicerad:

Varför har arbetsplatserna i Mönsterås och Sölvesborg strandat lokalt?

På berörda arbetsplatser är Byggnads och NCC överens om att tillämpa en liknande överenskommelse som tidigare använts i regionen på NCCs arbetsplatser med vissa justeringar. Det som skiljer Byggnads och NCCs yrkande är huruvida samma utbetalningsnivå ska gälla hela projektet eller om den ska följa den fasta delen i överenskommelsen. Byggnads vill ha samma nivå på utbetalningsnivån genom hela projektet medan NCC yrkar på att utbetalningsnivå ska höjas med kommande avtalshöjningar.

Vad gäller när en arbetsplats är strandad lokalt?

Centrala parter har efter strandad lokal förhandling, enligt Byggavtalet, 15 kalenderdagar på sig att begära central förhandling. Begär inte någon utav parterna central förhandling gäller centralt fastställd utbetalningsnivå under hela byggtiden. Den centrala utbetalningsnivån varierar beroende på i vilket lönestatistikområde man jobbar i. I Kalmar län gäller 178 kr och i Blekinge län gäller 179 kr (2017 års avtalsnivå).

Vad är utbetalningsnivå?

Utbetalningsnivån är en preliminär förskottsutbetalning av lön. Utbetalningsnivån har ingen koppling till den slutliga lönen som uppmäts på arbetsplatsen. 

Vad är fast del?

Fast del är den del i en överenskommelse som utges avseende all arbetad tid och som inte påverkas av arbetslagets prestation.
Exempel: Om fast del är 187:79 kr, är varje yrkesarbetare garanterad 187:79 kr som minsta utbetalning vid mätningstillfället. Kommande avtalshöjningar läggs på den fasta delen.

Vad är skillnaden på fast del och utbetalningsnivå?

Fast del påverkar yrkesarbetarens slutliga lön. Utbetalningsnivån påverkar inte yrkesarbetaren slutliga lön.

Vad kan jag gör som enskild medlem och vad kan vi göra som arbetslag?

Diskutera varför företagen vill ha fasta löner. Håll kontakten med andra arbetsplatser och sprid informationen. Agera som ett kollektiv. Lämna inga arbetskamrater utanför. Ställ frågor om konflikten till arbetsledare och platschefer på företaget. Kontakta regionen om ni har frågor. Organisera arbetsplatserna. Skriv in nya medlemmar via länken nedan.
https://www.byggnads.se/medlem/bli-medlem/

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta Nils Helmersson på mail nils.helmersson@byggnads.se eller tfn 010 - 601 14 82.

Uppdaterad: