Regionfullmäktige motioner

Publicerad:

Inför årets budget regionfullmäktige har det skickats in 12 stycken motioner.

Regionstyrelsen kommer arbeta med motionerna och skriva svar under oktobermötet. 

Läs motionerna och diskutera gärna i bodar och på kretsträffar inför regionfullmäktige! 

Motioner regionfullmäktige 27 november 2018

Uppdaterad: