Så hanterar Byggnads dina personuppgifter

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har vi förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Publicerad:

Vi på Byggnads värnar om din personliga integritet och arbetar för att du tryggt kan lämna dina uppgifter till oss.

Dina personuppgifter

En personuppgift är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en person, till exempel namn, telefonnummer eller en bild på en person.

Kategorier av personuppgifter som behandlas av förbundet är (exempel i parantes):

  • Uppgifter för identifiering (namn, personnummer, medlemsnummer mm),
  • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer mm)
  • Medlemsuppgifter (tillhörighet region, medlemskrets/avdelning, klubb, inträdesdatum, medlemskategori)
  • Uppgifter vid förhandlingsärenden
  • Uppgifter om förtroendeuppdrag (tidsperiod, uppdrag, utbildningar)
  • Utbildningar (genomgångna utbildningar, period/år)
  • Bankuppgifter (bank, kontonummer om du väljer autogiro, tex)
  • Uppgifter om anställningsförhållanden (arbetsgivarens namn, organisationsnummer, arbetsplats, lön)
  • Reskontra (inbetalda avgifter, påminnelser, obetalda fakturor)

Vill du kontrollera dina personuppgifter? Du kan själv uppdatera vissa av dina personuppgifter på Mina sidor eller meddela oss om det finns några felaktigheter genom att mejla till smaland-blekinge@byggnads.se 

Läs gärna mer om hur Byggnads hanterar dina personuppgifter här.

Uppdaterad: