Byggnads Småland-Blekinge

Ny lönemodell med målet att minska olyckor

Peab och Byggnads elva regioner har kommit överens om en företagsanpassad lönemodell för yrkesarbetare som baseras på produktivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Båda parter tycker att det är viktigt att fokusera på dessa områden då säkra arbetsplatser är en given grund för färre olyckor och tillbud på arbetsplatserna samt en förutsättning för kvalitet och lönsamhet.

Publicerad:

Parterna har diskuterat möjligheten att teckna en rikstäckande ackordslöneöverenskommelse sedan mars 2017. Och nu är avtalet i hamn.

Parham Pour Bayramian som är avtalsansvarig på Byggnads Väst känner sig nöjd med hur det utformats.

– Det är glädjande att vi har samsyn tillsammans med PEAB. Jag är övertygad om att denna överenskommelse kommer stärka samverkan och den lokala fackliga verksamheten, säger han och fortsätter.

– Med delaktighet och större insyn i projekten kommer vi gemensamt att öka produktiviteten och genom det stärka våra medlemmars anställningar.

En av de viktigaste frågorna för Byggnads medlemmar är arbetsmiljö.

– Även när det gäller arbetsmiljön skapar överenskommelsen förutsättningar för ett minskat antal olyckor och tillbud på arbetsplatserna, säger Parham Pour Bayramian.

Även hos Peab ser de fram emot att sätta igång med att arbeta enligt överenskommelsen.

– Nu tar vi steget fullt ut och utvecklar ackordet så att det bättre stödjer Peabs strategiska mål. Det anpassade ackordet främjar säkra arbetsplatser, ordning och reda och därmed kvalitet och lönsamma projekt, säger Urban Alm, förhandlings- och arbetsmiljöchef på Peab.

I överenskommelsen mäts produktivitet i tid eller ekonomi. Vilken av dessa som ska användas väljs utifrån projektet och medarbetarnas förutsättningar.

Arbetsmiljö och säkerhet är en parameter som är obligatorisk på alla arbetsplatser som omfattas av löneöverenskommelsen. Målet är att på ett systematiskt och proaktivt sätt minska tillbud och olyckor - både på kort och på lång sikt - genom att mäta hanterade riskobservationer på arbetsplatsen.
Riskobservationsrapporteringen handlar om ett lärande och ett förebyggande arbetssätt, och i Peab uppmuntras anställda och underentreprenörer till att rapportera och åtgärda alla risker som skulle kunna leda till tillbud och olyckor.

Den 1 oktober träder överenskommelsen i kraft. De projekt som startar därefter, samt de som startat innan, men inte har förhandlats före detta datum, kommer att omfattas av överenskommelsen.

Trä- och betongarbetare som arbetar på projekt över 900 timmar och som omfattas av Byggavtalet kommer att omfattas av denna överenskommelse. Peab har i dag cirka 3 000 medarbetare och uppskattningsvis 500 arbetsplatser som tillämpar ackordslön enligt Byggavtalet.

Önskas ytterligare information?
Kontakta Morgan Nyberg tfn 010-6011486

Uppdaterad: