Byggnads Småland-Blekinge

Regionens kommentar gällande granskningen av Skanskas underentreprenör

Idag har P4 Blekinge publicerat uppgifter som vi känt till sen tidigare att Skanska som bygger en ny sjukhusbyggnad åt Region Blekinge nyttjar en underentreprenör (Lambda) som har omfattande skulder i obetalda pensionspremier till Fora. Bolaget har tidigare ansökt om undantag i försäkringsnämnden men inte beviljats undantag att betala i hemlandet.

Publicerad:

Skanska har å sin sida åtagit sig att följa arbetsrättsliga villkor enligt kravställning i upphandlingen.

En granskning som LO-distriktet i Småland och Blekinge gjort kom det fram att Skanska sannolikt inte lever upp till avtalskraven gentemot Regionen.
Vår förhoppning från Byggnads är såklart att frågan löses så att avtal följs och arbetstagarna garanteras sin pension.

LO rasar: Region Blekinge måste tvinga Skanska att se till att tjänstepension betalas ut

Uppdaterad:
Kategorier: