Byggnads Småland-Blekinge

Byggnads stämmer underentreprenör på Skanskas prestigebygge i Jönköping

I dagens Jönköpings Posten kan man läsa om att Byggnads stämmer ett företag från Litauen på 700 000 kr. Orsaken är kollektivavtalsbrott vid bygget av Jordbruksverkets nya hus vid Skeppsbron i Jönköping. 

- I svenska kollektivavtal är det tillåtet att konkurrera om tid, kvalitet och produktionssätt, men inte med lägre löner och sämre villkor, säger Nils Helmersson, ombudsman på Byggnads Småland-Blekinge.

Publicerad:

Det var den svenska byggjätten Skanska som anlitade det litauiska bolaget som en underleverantör i slutet av 2018.

Även Skanska har ett ansvar för vilka de väljer att teckna avtal med, säger Nils Helmersson på Byggnads Småland-Blekinge.

Det litauiska bolagets uppdrag var att montera betong och stålstommar i det hus som ska bli ny hemvist för Jordbruksverket. Företaget byggde bland annat de stålkonstruktioner som utifrån syns som vita kryss i fönstren i byggnaden.

Arbetena som ligger till grund för Byggnads stämning i Arbetsdomstolen skedde mellan våren och hösten 2019.

Vi mötte först ett företag som konsekvent sade nej till alla våra löneförslag. Då strandade förhandlingarna och när så sker måste ju bolaget istället förhålla sig till den fastslagna nivån som finns enligt kollektivavtalet, säger Nils Helmersson.

Vid den tidpunkten då arbetena inleddes låg lönenivån i Jönköpingsområdet på 183 kr/h för en yrkesarbetare med minst sex års erfarenhet och på 161 kr/h för en s k övrig arbetare. Byggnads hävdar att det litauiska bolaget betalat avsevärt mycket mindre i lön.

Enligt våra uppgifter har timlönerna legat på mellan fem och sju euro, säger Nils Helmersson.

Byggnads anser även att bolaget har brutit mot avtalen om ersättning för övertidsarbete och arbete på röda dagar. 

Enligt de scheman som vi har sett så har vissa arbetare jobbad sex dagar i veckan och tio-tolv timmar om dagen och lönenivån har varit densamma oavsett dag. Vi har även exempel på hur vissa har arbetat upp till 270 timmar per månad, säger Nils Helmersson.

Vi kan naturligtvis ha förståelse för att byggarbetare från Litauen vill jobba extra när de är i Sverige, men det är ju inget skäl till att villkoren på arbetsplatsen inte ska vara bra, fortsätter han.

Det litauiska bolaget har hänvisat till att lagstiftningen i hemlandet innebär att företaget betalar ett traktamente till arbetare vid tjänstgöring utomlands, vilket således skulle göra att lönerna blir högre än vad som har redovisats. Nils Helmersson underkänner argumenten. 

Det är ointressant eftersom lagstiftningen i Litauen på det sättet inte kan överföras till vad som gäller i Sverige. Här är det kollektivavtalet som reglerar förhållandet på arbetsplatserna. 

 

Uppdaterad: