Byggnads Småland-Blekinge

Medlemsavgift för 2021

Medlemsavgiften för 2021 fastställdes av regionfullmäktige den 28 november på det digitala budgetmötet.

Publicerad:

Medlemsavgiften består av en förbundsavgift och en regionsavgift. Förbundet har beslutat att höja sin avgift med:

  • 10 kr för avgiftsklass 1
  • 8 kronor för avgiftsklass 2
  • 7 kronor för avgiftsklass 3
  • 6 kronor för avgiftsklass 4
  • 4 kronor för avgiftsklass 5
  • och 1 krona för avgiftsklass 6

Regionen har i sin tur beslutat att höja den regionala avgiften med 2 kronor för avgiftsklass 1-4 samt 1 krona för avgiftsklass 5. Detta innebär att det blir en höjning på 12 kr/månaden för de medlemmar som är placerade i avgiftsklass 1 från 698 kr/månad till 710 kr/månad. 

Hela medlemsavgiftstabellen hittar du här. Rapportera gärna in din lön på Mina Sidor för att säkerställa att du verkligen är placerad i rätt avgiftsklass till 2021. 

Uppdaterad: