Asbest inom byggsektorn

För dig som arbetar med bygg- eller installationsarbete är det viktigt att känna till hur du undviker att bli exponerad för asbest vid exempelvis rivning eller renovering. 

Publicerad:
Uppdaterad: