Gryningsräd mot byggplats avslöjade svart arbetskraft: "Ju längre ner desto mer fusk"

I Jönköpings-Posten den 23 augusti kunde vi läsa om gryningsräden på Södra Stigamo där det påträffades nio personer som var verksamma inne i en fastighet, utan att vara registrerade på arbetsplatsen.
- Från fackets sida anser vi att huvudentreprenören ska ta ansvar för att allt går rätt till på byggarbetsplatserna, men det brister ofta längre ner i hierarkin, säger Byggnads ombudsman Stefan Stavander.

Publicerad:

Den aktuella kontrollen genomfördes vid åttatiden en lördagsmorgon i juni. Inne på en fastighet påträffades nio personer som inte var inloggade i den så kallade peronalliggaren. Det är en inloggning som kan göras elektroniskt via exempelvis en mobiltelefon.

Enligt Skatteverkets handläggare har byggherren på platsen erbjudit en samlad personalliggare. Men det visade sig att den aktuella underentreprenören, ett slovenskt företag, inte använt den under lördagsmorgonen.

Syftet med peronalliggare, som infördes 2016, inom byggbranschen är att upptäcka och bekämpa användandet av svart arbetskraft.

Under senare år har vi arbetat för att alla som befinner sig på en arbetsplats ska ha en bricka med sig som heter ID06. För att få ut denna och kunna logga in i personalliggaren måste man kunna identifiera sig med bank-ID. 

När Skatteverket, tillsammans med Arbetsmiljöverket och Polisen, genomförde en liknande kontroll vid ett 60-tal byggarbetsplatser 2021 framkom att 40 procent av de kontrollerade företagen hade brister i sina personalliggare.

Följden av gryningsräden på Södra Stigamo blir att det slovenska företaget ska betala en kontrollavgift på 35 000 kr, vilket inkluderar en kontrollavgift på 12 500 plus 2 500 kr per oregistrerad jobbare.

Enligt Stefan Stavander har kraven på registrering med ID06-brickan inte bara till syfte att motverka svartarbete. Om det skulle ske en olycka visar liggaren också vilka som ska befinna sig på arbetsplatsen.

Men ju längre ner i underleverantörshierarkin man kommer, desto mer fuskas det. Det förekommer att skåpbilar med jobbare släpps in förbi grindarna, eller så lyfter man på stängslet.

 

Uppdaterad: