Om provtagning av asbest

Om asbest väl upptäckts ska miljön saneras av personal som har tillstånd av Arbetsmiljöverket, särskilda kunskaper och skyddsutrustning. Här kan ni se hur provtagning och analys går till.

Publicerad:
Uppdaterad: