Information yrkesutbildningsavtal 2020

Bakgrund

2019 kom fackförbunden Byggnads och SEKO överens med arbetsgivarorganisationerna Byggföretagen och Maskinentreprenörerna om ett nytt Yrkesutbildningsavtal, ”Yrkesutbildningsavtal 2020”.

Yrkesutbildningsavtal 2020 reglerar villkor för yrkesutbildning och lärlingar i Byggnads kollektivavtal Byggavtalet och Entreprenadmaskinavtalet.

Ikraftträdande

Yrkesutbildningsavtal 2020 gäller för ”Företagslärlingar” (tidigare traditionella lärlingar) som påbörjat utbildning som företagslärling efter 30 juni 2020.

Yrkesutbildningsavtal 2020 gäller för lärlingar som avslutat sin yrkesutbildning genom gymnasiet, vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning efter 31 december 2020.

Anställningsvillkor

För samtliga lärlingar på Byggavtalet och Entreprenadmaskinavtalet gäller de nya reglerna om anställningsskydd som finns i Yrkesutbildningsavtal 2020 från och med 1 juli 2021.

De nya reglerna innebär att lärlingar omfattas av avtal om anställningsskydd med vissa avvikelser.

Anställningsformen för lärlingar är tillsvidareanställning som kan inledas med en provanställning.

Yrkesutbildningsavtal 2006

De lärlingar som påbörjat sin färdigutbildning med e-bok enligt Yrkesutbildningsavtal 2006 fullgör sin utbildning enligt det avtalet men omfattas av de nya anställningsskyddsreglerna.

Byggbranschens yrkesnämnd, BYN

På BYNs hemsida finns mer information om yrkesutbildning i byggbranschen och mer information om yrkesutbildningsavtalet.

https://www.byggbranschensyrkesnamnd.se/

https://www.byggnads.se/medlem/larling/larlingssteg/byggavtalet/

Uppdaterad: