Tre byggnadsarbetare med solglasögon.

Om att vara facklig förtroendevald

Som förtroendevald i Byggnads behöver du aldrig stå ensam. Du kan alltid räkna med hjälp och stöd om det uppstår problem. Självklart ska du aldrig tveka att kontakta Byggnads om du känner dig osäker i någon facklig fråga.

Vad innebär det att vara facklig förtroendevald?

Dina insatser som facklig förtroendevald är avgörande för Byggnads styrka på arbetsplatsen. Du är en viktig länk i kedjan som gör att vi på Byggnads är ett starkt lag.
Som förtroendevald har du ett mycket viktigt fackligt uppdrag. Du är vald och utsedd att företräda dina kamrater gentemot arbetsgivaren och du är också kontaktlänk mellan arbetsplatsen och Byggnads. Det är ett förtroende som kräver en hel del av dig, men som också ger dig mycket tillbaka.

Som förtroendevald blir du bland annat informationsmottagare. I klartext betyder det att du har ansvar för att föra information, i båda riktningarna, mellan dina arbetskamrater på arbetsplatsen och Byggnads. Dessutom ska du bevaka att avtalet följs på arbetsplatsen eller, om du arbetar i ett specialföretag med många kortvariga arbetsplatser, inom turordningsområdet. 

Som facklig förtroendevald är en av dina viktigaste uppgifter att värva och organisera nya medlemmar.

Skyddsombudet - din närmsta fackliga företrädare

På arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas ett eller flera skyddsombud som väljs och utses av arbetskamraterna och Byggnads. Skyddsombudet företräder sina arbetskamrater och bevakar arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det fackliga skyddsombudet ser till att säkerhetsanordningar och avtal hålls av arbetsgivaren. Utan ett skyddsombud på din arbetsplats ökar risker för olyckor, förslitningsmoment och dåliga arbetsvillkor. 

Uppdraget och uppgifterna som skyddsombudet har är mycket viktiga eftersom det
ytterst handlar om medlemmarnas liv och hälsa. Det är dock alltid
arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön.

MB-ledamoten - viktig för vår fackliga styrka

MB-verksamheten är ryggraden i Byggnads när det handlar om nästan alla fackliga frågor utom lön. Medbestämmandet, inflytandet och möjligheterna till samverkan med arbetsgivarna är något vi och de andra fackförbunden tillsammans har kämpat hårt för att få.

MB-ledamöterna är arbetskamrater som bygger relationer med platschefer och andra höjdare, och som i möten, samråd och förhandling för medlemmarnas talan i nästan alla frågor. Ensam kan vara fantastiskt duktig, men fackets filosofi är att det är genom kollektivet vi blir starka. Därför är ingen MB-ledamot ensam. Alla MB-ledamöter ingår i en MB-grupp som utgör basen för vår fackliga verksamhet.

Med en väl fungerande MB-verksamhet får vi en säkrare arbetsmiljö, mer inflytande över hur jobbet planeras och vi tar vara på alla tillfällen att göra vår åsikt till en del av företagens beslut.

Lagbas - arbetslagets företrädare på arbetsplatsen

Det fackliga uppdraget som lagbas är unikt för byggbranschen. En lagbas kompletterar arbetsgivarens linjeorganisation. Det innebär att man har fått förtroendet att företräda sina arbetskamrater och tillsammans med företagets arbetsledning planera logistik, arbetsmetoder och bemanning under byggskedets olika faser. Genom att utnyttja arbetstiden på bästa sätt med så låg ställtid som möjligt säkras en god lönsamhet och en välplanerad arbetsplats. Lagbasen har god kunskap om avtalets lönebestämmelser och lönesystem, men även övriga delar i avtalet.

Lagbasen bör ha kompetens inom områden som ledarskap, kommunikation, beteende samt hur konflikter och svåra samtal ska hanteras.

Hur blir jag FFV/Lagbas/SO/MB?

Om du är intresserad av att bli facklig förtroendevald, lagbas, skyddsombud eller MB kontaktar du regionens utbildningsansvarig, Thomas Åberg antingen per telefon 010 - 601 14 96 eller per mail thomas.aberg@byggnads.se 

Granskad:
Kategorier: