Byggnads Småland-Blekinge

Vid arbetslöshet

Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas också av avtalsförsäkringar. Dessa ger dig ekonomiskt stöd bland annat om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet. Tack vare kollektivavtalet avsätts dessutom pengar till din pension i form av avtalspension.

Från 1 januari 2014 finns även ett nytt föräldrapenningtillägg, FPT, som ger dig 10 procent extra utöver den föräldrapenning du får från Försäkringskassan.

Alla dessa försäkringarna finansieras med pengar som du avstått vid riksavtalsförhandlingar.

AGB (Avgångsbidrag)

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av AGB, Försäkring om avgångsbidrag. AGB riktar sig till anställda som förlorar jobbet. Du ska ha fyllt 40 år vid tillsvidareanställningens upphörande och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag med kollektivavtal.

Du har rätt till AGB längst till och med den månad före den du fyller 65 år.

För att få mer information om AGB kontakta din försäkringsinformatör eller ditt verksamhetskontor.

Har du frågor angående avtalsvillkoren i AFA-försäkringarna?
Ring AFA på 0771 - 88 00 99.

Uppdaterad: