Byggnads Småland-Blekinge

Vid dödsfall

Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas också av avtalsförsäkringar. Dessa ger dig ekonomiskt stöd bland annat om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet. Tack vare kollektivavtalet avsätts dessutom pengar till din pension i form av avtalspension.

Från 1 januari 2014 finns även ett nytt föräldrapenningtillägg, FPT, som ger dig 10 procent extra utöver den föräldrapenning du får från Försäkringskassan.

Alla dessa försäkringarna finansieras med pengar som du avstått vid riksavtalsförhandlingar.

TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal gäller TGL, Tjänstegrupplivförsäkring. Den ger dina närmaste ekonomisk ersättning om du avlider i yrkesverksam ålder.

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, gäller fullt ut om du har en anställning på minst 16 timmar per vecka. Gäller det en anställning med mellan 8-15 timmar per vecka utbetalas halva beloppet. Arbetar du under åtta timmar per vecka gäller inte TGL.

Du kan ha flera försäkringar som lämnar ersättning vid dödsfall. Ersättning betalas då ut från alla, oberoende av varandra.

För att få mer information om TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, kan du kontakta din försäkringsinformatör eller ditt verksamhetskontor.

Har du frågor angående avtalsvillkoren i AFA-försäkringarna?
Ring AFA på 0771 - 88 00 99.

Uppdaterad: