Byggnads Småland-Blekinge

Vid sjukdom

Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas också av avtalsförsäkringar. Dessa ger dig ekonomiskt stöd bland annat om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet. Tack vare kollektivavtalet avsätts dessutom pengar till din pension i form av avtalspension.

Från 1 januari 2014 finns även ett nytt föräldrapenningtillägg, FPT, som ger dig 10 procent extra utöver den föräldrapenning du får från Försäkringskassan.

Alla dessa försäkringarna finansieras med pengar som du avstått vid riksavtalsförhandlingar.

AGS (Avtalgruppsjukförsäkring)

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du söka ersättning från AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, om du är sjukskriven längre än 14 dagar. Blanketter för ansökan om AGS finns hos ditt fackförbund, din arbetsgivare eller på Afas hemsida. Med AGS blir den sammanlagda sjukpenningen cirka 90 procent av din lön. AGS-dagsersättning betalas från den dag sjuklönen upphör och som längst 360 dagar.

Får du tidsbegränsad ersättning eller sjukersättning har du AGS-månadsersättning till dess du blir 65 år eller frisk.

För att få ersättning från AGS måste du varit anställd i minst 90 dagar. Anställningstid hos annan arbetsgivare går att räkna in om du omfattades av kollektivavtal.

För att få mer information om AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, kan du kontakta din försäkringsinformatör eller ditt verksamhetskontor.

Har du frågor angående avtalsvillkoren i AFA-försäkringarna?
Ring AFA på 0771 - 88 00 99.

Uppdaterad: