Byggnads Småland-Blekinge

Under 65 år

Som medlem i Byggnads omfattas du av medlemsförsäkringar. För att förstärka ditt försäkringsskydd kan du, till en låg kostnad, teckna frivilliga tillvalsförsäkringar för din partner, dina barn och ditt hem. 

Som medlem får du kostnadsfri hjälp med handläggning och bedömning av din rätt till ersättning från de olika försäkringarna. 

Alla medlemmar i Byggnads under 65 år omfattas av en

 • Medlemsolycksfallsförsäkring - Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
 • Kompletterande livförsäkring - Tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring som kan betalas ut till närstående om du avlider. Den kan också hjälpa till med begravningskostnader. Kompletterings-TGL gäller för dig som inte omfattas av en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring, eller liknande försäkring, genom din arbetsplats.
 • Grupplivförsäkring - Som medlem i Byggnads omfattas du av en grupplivförsäkring med ett försäkringsbelopp på 23 250 kronor som vid dödsfall utbetalas till dödsboet. Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 66 år.
 • Barngrupplivförsäkring - Barngruppliv gäller barn till gruppmedlemmar fram till och med det kalenderår som barnet fyller 18 år. Barngruppliv omfattar även barn till make, registrerad partner eller sambo - om barnet är folkbokfört på samma adress som dig som är medlem.

Som medlem i Byggnads har du även möjlighet att köpa till följande försäkringar hos Folksam till ett förmånligt pris:

 • Hemförsäkring - En trygg grund med det mesta man förväntar sig; den skyddar dig, dina saker - på hemmaplan och på resa. På jobbet och på fritiden.
 • Medlemsolycksfall fritid för din partner - Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
 • Sjuk- & efterlevandeförsäkring för din partner - Försäkringen ersätter bl a arbetsoförmåga, dödsfall och vissa diagnoser.
 • Barnförsäkring - En bra barnförsäkring med mycket innehåll, kan fås utan hälsoprövning. Gäller både vid sjukdom och olycksfall.
  Kan även tecknas för barnbarn och bonusbarn.
 • Juristförsäkring - innehåller tre delar; juridisk rådgivning, rätsskydd och hjälp vid ID-stöld. Alla nya medlemmar i Byggnads ansluts automatiskt till försäkringen och man måste aktivt tacka nej om man inte vill ha den. 
 • Sjuk- och efterlevandeförsäkring - Ersätter bl a arbetsoförmåga, dödsfall och vissa diagnoser. Alla nya medlemmar i Byggnads ansluts automatiskt till försäkringen och man måste aktivt tacka nej om man inte vill ha den. 

Har du frågor kring avtalsvillkoren i dina medlemsförsäkringar?

Ring Folksam på 0771 - 950 950.

Har du råkat ut för ett olycksfall på fritiden?

Anmäl skadan till Folksam 0771 - 960 960.

Uppdaterad: