Byggnads Småland-Blekinge

Reducerad medlemsavgift

Du kan få tillfälligt reducerad avgift om du blir sjuk, arbetssökande, skadad, föräldraledig eller börjar studera. När du går i pension betalar du endast en grundavgift. Du måste alltid kontakta din region för att få reducerad avgift.

Sjukpenning, föräldrapenning, arbetslös, vård, ledighet

Till dig som har sjukpenning, föräldrapenning, är arbetslös, omhändertagen för vård eller tagit egen ledighet beror din medlemsavgift på hur mycket du har inkomst eller får i ersättning och vilken region du tillhör. Avgiften kan reduceras tillfälligt för en begränsad period. Här ser du vad du ska betala i medlemsavgift.

Pension

Du som går i pension betalar endast grundavgiften på 52 kronor i månaden. Då ingår vissa försäkringar och medlemstidningen Byggnadsarbetaren.

Student

Du som studerar på heltid enligt en fastställd kursplan har rätt till reducerad avgift. Studierna måste omfatta minst en termin och beviljas för en termin i taget. För medlemskap i a-kassan ska även a-kasseavgiften betalas. Du som är gymnasiestudent är avgiftsbefriad och kan bli medlem från andra året.

Militärtjänstgöring

Du som är medlem i Byggnads och gör din första militärtjänstgöring är avgiftsbefriad under tjänstgöringen. Om du är medlem i a-kassan ska a-kasseavgiften betalas under militärtjänstgöringen.

Är det något du undrar över eller vill veta mer om gällande din medlemsavgift? Kontakta ditt verksamhetskontor så hjälper vi dig.

Granskad: