Sänkt medlemsavgift

Du kan få sänkt avgift om du blir sjuk, arbetssökande, skadad, föräldraledig eller börjar studera. När du går i pension betalar du endast en grundavgift. Du måste alltid kontakta Byggnads för att få sänkt avgift.

Sjukpenning, föräldrapenning, arbetslös, vård, ledighet

Till dig som har sjukpenning, föräldrapenning, är arbetslös, omhändertagen för vård eller tagit egen ledighet beror din medlemsavgift på hur mycket du har inkomst eller får i ersättning och vilken region du tillhör. Avgiften kan sänkas tillfälligt för en begränsad period. Här ser du vad du ska betala i medlemsavgift.

Pension

Du som går i pension betalar endast grundavgiften på 55 kronor i månaden. Då ingår vissa försäkringar och medlemstidningen Byggnadsarbetaren.

Student

Du som studerar på heltid enligt en fastställd kursplan har rätt till en lägre avgift. Studierna måste omfatta minst en termin och beviljas för en termin i taget. För medlemskap i a-kassan ska även a-kasseavgiften betalas. Du som är gymnasiestudent är avgiftsbefriad och kan bli medlem från andra året.

Militärtjänstgöring

Du som är medlem i Byggnads och gör din första militärtjänstgöring är avgiftsbefriad under tjänstgöringen. Om du är medlem i a-kassan ska a-kasseavgiften betalas under militärtjänstgöringen.

Är det något du undrar över eller vill veta mer om gällande din medlemsavgift? Kontakta oss så hjälper vi dig på tfn 010-6011007.

Uppdaterad: