Byggnads Småland-Blekinge

Ordning & reda

Stoppa Fusket

Byggnads region Småland-Blekinge kände att det förekom stora oegentligheter för våra tillresande utländska kamrater. Stoppa Fuskets föreläsning och utbildning har gett oss en helt ny insikt i hur regelverket faktiskt ser ut.

Vi har fått en bättre bild av att det sker rent organiserat fusk, en del av fuskandet kan med vänliga ögon ses som missuppfattningar, men det råder i stort sett fusk på alla företag som vi granskat och det visar hur utbrett fusket är.

Vi vill också poängtera att det inte bara är på utlandsregistrerade företag som fusket sker. Det är i stor utsträckning fuskande på svenskregistrerade företag, med både svensk och utländsk arbetskraft.
Därför vill vi med det varmaste rekommendera Stoppa Fuskets utbildning och föreläsning om fusket som sker.

Om du är intresserad av att få veta mer om Stoppa Fusket är du varmt välkommen att kontakta Björn Petersson antingen per telefon 010 - 601 14 71 eller per mail bjorn.petersson@byggnads.se 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Björn Petersson
Kategorier: