Byggnads Småland-Blekinge

MB STEG 1-3

Syfte och mål med utbildningen

Kursdeltagaren ska efter kursen ha grundläggande kunskaper om förhandlingssystemet, viktiga lagar och regler samt utvecklingsavtalet.

Innehåll

  • Avtal och förhandlingar
  • Lagar och regler
  • Utvecklingsavtal och förtroendemannalagen i praktiken
  • Förhandlingsstrategi
  • MBÖ i praktiken
  • Utvecklingsavtalets olika delar
  • Ledarskap
  • Konflikthantering

Målgrupp

MB-ledamöter

Förkunskaper

Påfarten

Ekonomi

Ersättning enligt förtroendemannalagen. Ledighet med lön. Byggnads står för resersättning och kurskostnader. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen.

Intresseanmäl till

mattias.spangberg@byggnads.se

Uppdaterad: