Byggnads Stockholm-Gotland

Regionkontoret

Regionledning

Arbetsplatsenheten

Avtalsenheten
Avtalsenheten bedriver utvecklingsarbete när det gäller kollektivavtalens utformning och regler, de genomför tvisteförhandlingar och de tar även fram lönestatistik.

Organiseringsenheten
Organiseringsenheten har hand om facklig utbildning för medlemmar och förtroendevalda, ungdomsfrågor, medlemsrekrytering och organisationsfrågor. Enheten har även hand om medbestämmandefrågor, lärlingsfrågor, arbetsmiljö och försäkringar.

Uppdaterad: