Byggnads Stockholm-Gotland

Organiseringsenheten

Organiseringsenheten har hand om facklig utbildning för medlemmar och förtroendevalda, ungdomsfrågor, medlemsrekrytering och organisationsfrågor. Enheten har även hand om , arbetsmiljö, försäkringar och jämställdhet.

Uppdaterad: